Klubbens vision og målsætninger

Vision for Islands Brygge badminton


Vision, værdier og målsætning

Formål 

Det er IBB’s formål at fremme interessen for badminton for alle aldersgrupper og på alle niveauer på  Islands Brygge, Ørestad og omegn. Fokus er på udvikling af bredde og talent, samt at skabe gode sociale og  trygge rammer for klubbens medlemmer med fællesskab som det centrale. 

Vision: 

Islands Brygges Badminton ønsker at være: 

 • ∙en breddeklub med fokus på fællesskab, udvikling og gode sportslige oplevelser for spillere i  alle aldre og på flere niveauer 
 • ∙En klub hvor familier på tværs af generationer kan være aktive sammen om gode  badmintonoplevelser 
 •  En klub der har fokus på talentudvikling, og som tilbyder et udviklende træningsmiljø for spillere  med sportslige ambitioner, og som er motiverede for at opnå et højt niveau 
 • En klub hvor det er naturligt at spille holdkampe og hvor mange såvel ungdomsspillere som  seniorspillere finder glæde ved at spille holdkampe for klubben 
 • En klub der motiverer og klæder primært ungdomsspillerne på til at have gode sportslige oplevelser  ved at deltage i individuelle turneringer 
 • En klub med en stærk social sammenhængskraft, hvor engagerede spillere, forældre, trænere og  bestyrelsen løfter i fælles flok og hvor der er en naturlig overgang og fastholdelse af spillere på  tværs af holdene og aldersrækker 

Værdier: 

Fællesskab og glæde

 •  Vi har fokus på det sociale fællesskab i træning,, ved turneringer, holdkampe og ved alle vores  fælles aktiviteter – både blandt ungdoms- og seniorspillere, således at spillerne opnår følelsen af  glæde ved sporten og en fællesskabsfølelse på holdet og i klubben. 
 • Vi har en anerkendende tilgang til alle spillere, uanset niveau, alder og ambitioner. ∙ Vi vægter tryghed i overgangene fra de forskellige alderstrin og niveauer højt, og sørger for, at der  er en tryg og glidende overgang ved skift ml. holdtræningerne, nye trænere og faciliteter. 

Kvalitet i træningen: 

 • Vi sikrer kvalitet i træningen ved at have dygtige og veluddannede trænere og en superviserende  træner-kultur. 
 • Der er en rød tråd igennem sæsonplanen, sådan at alle spillere kommer igennem de fastsatte  udviklingspunkter/mål for sæsonen udarbejdet af trænerne. 
 • Vi har fokus på, at vores faciliteter er så gode så muligt, og søger hele tiden at optimere til det  bedre. 

Udvikling:

 • Vi skaber udvikling gennem en struktureret træningsplan. 
 • Vi sigter efter optimal udvikling af hver enkelt spiller.
 • Vi vokser og udvikler os som klub, sportsligt og størrelsesmæssigt. 
 • Vi støtter op om supervision og feedback trænerne imellem for at forbedre vores træning og klub  og bruger gerne hjælp udefra, eksempelvis fra DGI. 

Respekt for hinanden/Fairplay 

 • Vi lærer af hinanden og er vi villige til at spille både op og ned i niveau. 
 • Vi lægger vægt på at spille ærligt, og fair, vi snyder ikke under kamp og træning, og vi har god  opførsel og holder den gode tone ved træning og under kamp på hjemmebane og ved turneringer  og holdkampe ved besøg i andre klubber, også ved tabte kampe. 
 • Vi bakker hinanden op uanset niveau, køn og alder. 

Engagement 

 • Vi forventer at alle medlemmer såvel som forældre og trænere er med til at opretholde det gode  klubliv i IBB og er villige til at give et nap med, når der er behov. 
 • At særligt træner og bestyrelse viser engagement ved badmintonsporten og deltager i klubbens  arrangementer. 
 • At bestyrelsen sørger for at planlægge forskellige aktiviteter på tværs af hold og årgange, som  trænerne hjælper med at afholde, for at skabe god sammenhængskraft i IBB. 

Samarbejde 

 • Vi prioriterer et godt og stærkt samarbejde ml. bestyrelse, trænere, andre klubber, organisationer  og netværk og ønsker at trænerne samarbejder på tværs af hold om klubbens vision og værdier.

Målsætninger i 2021-2022

I denne sæson har vi særligt fokus på frivillighed og hvordan vi får flere medlemmer til være frivillige i klubben.


Vi har indledt et samarbejde med DGI og er i gang med at få defineret hvilke driftsopgaver og udviklingsopgaver der er, for at klubben kan fungere og udvikle sig.

W1siziisijiwmtqvmtivmjivmtrfmzhfnddfodi4x2f2bhuuanbnil1d?sha=1a6077dc6130d4f0