Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges ifølge vedtægterne til den årlige generalforsamling.


Arbejdet i bestyrelsen udføres på frivillig basis. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesrepræsentanter og 2 suppleanter.


Den aktuelle bestyrelse blev valgt på generalforsamling den 25. marts 2024.


Klubbens vedtægter sidst revideret den 21. marts 2018.


Formand - Susanne Spang Jørgensen

Kasserer - Andreas Rasmussen 

Bestyrelsesrepræsentant - Mari-Ann Gyldenkrantz

Bestyrelsesrepræsentant - Madalina Pop

Bestyrelsesrepræsentant - Rasmus Kwasniak
Suppleant - Anna Hedegaard Mogensen

Suppleant - Mette Hansen-Hersnap