Klubbens vision og målsætninger

Formål 

Det er IBB’s formål at fremme interessen for

badminton for alle aldersgrupper på Islands

Brygge, Ørestad og omegn.

Vi vil skabe et træningsmiljø, der sikrer at

spillerne hele tiden udvikler sine

badmintonfærdigheder. 

Vi vil skabe gode sociale rammer for klubbens

medlemmer med fællesskabet i centrum.


Vision: 

Islands Brygges Badminton ønsker at være: 

 • En breddeklub med fokus på fællesskab, udvikling og gode sportslige oplevelser for spillere i alle aldre og på flere niveauer 
 •  En klub hvor familier på tværs af generationer kan være aktive sammen om gode badmintonoplevelser 
 •  En klub som tilbyder et udviklende træningsmiljø for spillere som er motiverede og med sportslige ambitioner. 
 • En klub der motiverer spillere til at have gode sportslige oplevelser ved at deltage i individuelle turneringer og tilbyder muligheder for at spille holdkampe 
 •  En klub med en stærk social sammenhængskraft, hvor engagerede spillere, forældre, trænere og bestyrelsen løfter i fælles flok og hvor der er en naturlig overgang og fastholdelse af spillere på tværs af holdene og aldersrækker


Værdier: 

Fællesskab og glæde

 •  Fokus på det sociale 
 • Anerkendende tilgang til spillerne
 • Tryghed i overgange 


Kvalitet i træningen: 

 • Veluddannede trænere, supervision
 • Rød tråd i sæsonplanen 
 • Optimering af faciliteter 


Udvikling:

 • Struktureret træningsplan, optimal udvikling for den enkelte 
 •  Vokser og udvikler os sportsligt og størrelsesmæssigt 
 • Støtter op om supervision og feedback


Respekt for hinanden/Fairplay 

 • Vi lærer af hinanden på tværs af niveau
 • Vi spiller ærligt og holder god tone 
 •  Vi bakker hinanden op, uanset niveau, køn og alder


Engagement 

 • Alle giver et nap med – godt klubliv
 • Trænere og bestyrelse deltager i sporten
 • Vi planlægger aktiviteter på tværs af hold og

årgange

Samarbejde 

 • Vi prioriterer et godt og stærkt samarbejde ml. bestyrelse, trænere, andre klubber, organisationer  og netværk og ønsker at trænerne samarbejder på tværs af hold om klubbens vision og værdier.

I 2023-2025 arbejder vi med strategi og målsætninger for klubben. Vi sætter kortsigtede og langsigtede mål for både ungdoms-og seniorafdelingen. 


Ungdom 

 • Klubben arrangerer årligt minimum en fælles klubtur med overnatning til en turnering, hvor alle ungdomsspillere på tværs af niveau har mulighed for at deltage 
 • Klubben opmuntrer aktivt spillerne til at deltage i turneringer - 50% af nye spillere i klubben deltager i en begynderturnering eller anden turnering i løbet af deres første sæson 
 • Klubben arrangerer sociale arrangementer som juleafslutning, klubmesterskaber, mm., hvor spillerne er bredt repræsenteret på tværs 
 • Klubben fastholder 60% af spillerne ved overgange (f.eks. Fra miniton til U9, fra bredde til konkurrence) 
 • Klubben udvikler spillerne, så 20% kan flyttes til konkurrencehold i efterfølgende sæson               
 • Klubben klæder spillerne på til at træde ind i badmintonverdenen. Ved hjælp af lege og øvelser får de kendskab til basale bevægelser, teknik og spillets regler i badminton. 
 • Klubben identificerer forud for tilmelding af hold til holdturneringen de forventede spillere og finder en holdleder til holdene Der skal være et hold til alle der vil deltage.
 • Klubben forventer, at alle K-spillere har deltaget i holdkampsturneringen i løbet af sæsonen 
 • Klubben udvælger minimum 4 fokusturneringer, hvor der er trænerressourcer til coaching og forældreressourcer til socialt samvær. Målsætningen er, at der deltager minimum 20 spillere til hver fokusturnering
 • Klubben tilstræber, at 10% af en årgang af K-spillere fra U11 og opefter bevæger sig ud af D-rækken.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at definere målsætninger for:

Senior

Motionist

Ansatte

Frivillige