Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Islands Brygge Badminton behandler dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

I Islands Brygge Badminton er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Islands Brygge Badminton CVR 34762139 Sundbygårdsvej 129 2300 København S Tlf. 60606819 [email protected]

 

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Medlemsadministration, spilleroplysninger i badmintonplayer.dk, klubadministration i Holdsport.dk, lovgivne oplysninger om trænere og frivillige der har ansvar for aktiviteter med børn og unge.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger

 • Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser: Vi indhenter børneattester og straffeattester på alle trænere og frivillige med ansvar for børn i klubben
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, ansøgning/CV for jobsøgende
 • Oplysninger til brug for udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning

 

Kilder

Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:

 • En tidligere arbejdsgiver for trænere
 • Offentlige myndigheder for frivillige og trænere

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Vi anvender og behandler personoplysninger som er nødvendige i forhold til

 • ansættelsesforhold, som løn, godtgørelser og skatteindberetning
 • frivilliges ansvar for børn
 • deltagelse i turneringer, holdkampe og den landsdækkende rangliste under Badminton Danmark
 • myndighedskrav, f.eks. i forhold til foreningstilskud

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Offentlige myndigheder (eks. Københavns Kommune, SKAT, Politi)
 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner, eks. Holdsport.dk, Badminton Danmark/badmintonplayer.dk, Danløn, bogholder/revisor)

·         

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år fra udmeldelsesdato.

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Nødvendig dokumentation overfor offentlige myndigheder. Disse personoplysninger opbevares op til 5 år fra udmeldelsesdato.
 • Nødvendig personoplysninger for deltagelse i turneringer, holdkampe og landsdækkende rangliste. Disse oplysninger består af navn og fødselsdato. Sletning skal anmodes til Badminton Danmark / badmintonplayer.dk

3.      

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Islands Brygge Badminton per e-mail eller telefon.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 24.09.2020