Udvalg

Vi har et stort ønske om at flere medlemmer får interesse for, indblik i og indflydelse på klubbens fremtid. Udvalgene består af en gruppe medlemmer samt et bestyrelsesmedlem, som primært arbejder med et område bestyrelsen har fokus på og på den måde hjælper klubben med at blive bedre både sportsligt og socialt.


Bestyrelsesmedlemmet er formand for udvalget og er bindeled mellem udvalg og bestyrelse, og kan bringe emner og forslag videre til bestyrelsesmøderne. Udvalgene kan drøfte generelle og principelle sager, men ikke personfølsomme- eller ansættelsessager.

Udvalgene er åbne alle medlemmer. Vi har et udvalg for ungdomsafdelingen og et for seniorafdelingen.